Teamcoaching

Als team kun je tegen heel wat problemen aanlopen. Als er niet goed gecommuniceerd wordt en de samenwerking ver te zoeken is, wordt het lastig om je doelen te bereiken. Als individu, als team, maar ook als organisatie.

Bedenk dat je als teamleider onderdeel bent van het team. Dat maakt dat je vaak ook onderdeel bent van waar jullie als team tegenaan lopen. Natuurlijk spelen ook de dynamiek en de cultuur van de organisatie waarin je werkt een grote rol. En de karakters en drijfveren van de mensen die deel uitmaken van het team.

Word weer een team!

Heb je al van alles geprobeerd om een sterk team te worden, maar lukt het niet? Misschien kan een teamcoachingstraject van Vørandre de gewenste verandering wel tot stand brengen. Een onafhankelijke, externe coach kijkt met een andere bril naar jouw team. Samen met jullie ga ik aan de slag. De eerste stap is dat jullie als team dezelfde ideeën krijgen over wat het probleem nou werkelijk is. Als dit duidelijk is, kunnen we verder.

Wanneer zet je een teamcoach in?

Collega’s durven elkaar niet aan te spreken op hun gedrag

Er zijn conflicten in het team die niet worden uitgesproken

De communicatie verloopt stroef

Hoe kan ik omgaan met conflicten op het werk of in de familie?

Hoe zorg ik ervoor dat trauma’s uit het verleden niet in de weg zitten?

Waar ben ik nou eigenlijk echt goed in? Wie mag ik zijn?

Hoe kan ik het mezelf gemakkelijker maken?

Elkaar begrijpen geeft nieuwe energie

“Wat is mijn rol nu eigenlijk precies?” Met die vraag kwam Gijs terecht bij Vørandre. Hij moest een team aansturen en was zowel ondernemer van het bedrijf, als meewerkend voorman, projectleider, teamleider en sparringpartner. In het team werkten mensen in vaste dienst en mensen die op zzp-basis werden ingehuurd.

Toen die verschillende rollen eenmaal duidelijk benoemd waren, begrepen ze elkaar beter. Ze wisten weer wat ze van elkaar konden verwachten en van hun teamleider. Door deze duidelijkheid konden ze hun energie weer steken in het behalen van hun teamdoelstelling.

De kracht van Pam en Vørandre

Vaak denk je als team wel te weten wat het probleem is. Toch blijkt er soms iets anders achter te zitten. Als teamcoach weet ik naar boven te halen wat er echt speelt. Door de (soms onbewuste) onuitgesproken zaken te benoemen en op een constructieve manier te bespreken, krijgen jullie inzicht in jullie eigen handelen en patronen op de werkvloer. Maar daar blijft het niet bij. Inzichten alleen zijn namelijk meestal niet genoeg om patronen te doorbreken. Daarom help ik jullie de inzichten concreet te maken. We kijken wat jouw team nodig heeft om een volgende stap te zetten. En welke afspraken daarbij kunnen helpen.

 

“The strength of the team is each individual member.
The strength of each member is the team!”

Phil Jackson

Hoe ziet een traject eruit?

Een traject start altijd met een intakegesprek, waardoor helder wordt wat jullie coachvraag precies is en welke doelen jullie als team hebben. Aan de hand daarvan kijk ik waar het team nu staat. Hoe werken jullie als team samen? Waar gaat jullie aandacht naar toe? Vaak loop ik een tijdje mee om bewuste en onbewuste patronen bloot te leggen. Ik benoem wat ik zie en wat me opvalt, zonder erover te oordelen. Teamcoaching is altijd maatwerk. Ik gebruik mijn werkervaring en kennis van onder meer NLP, Lean en systemisch werk.

 

Ik bekijk wat het team nodig heeft en stem daar mijn interventies op af. Daarbij werk ik graag met een basisprofiel van Management Drives. Dat helpt om de basis van het team voor iedereen inzichtelijk te maken. Als iedereen zich begrepen voelt en elkaar begrijpt, kun je als team meer bereiken.

praktische
inzichten

begrip voor
elkaar

goede
werkrelaties

soepele
samenwerking

heldere
communciatie

Hoe werkt een systemisch coach?

Als systemisch teamcoach kijk ik niet alleen naar waar jullie last van hebben. Ik kijk vooral naar welke (oude) patronen er zijn en waarom die er zijn. Welke geschiedenis heeft dit team, waardoor het nu vastloopt? Welke interactiepatronen zijn er? Welke rol speelt de organisatie hierin? De interventies die ik inzet, zijn altijd oordeelsvrij. Door deze aanpak zullen de mensen in het team zelf nieuwe inzichten verwerven. De eigen kracht van zowel het team als het individu wordt gebruikt om verder te komen.

Klantervaring met teamcoaching

Kort samengevat; top! Uitgebreid samengevat; helemaal top!

Pam heeft binnen ons bedrijf de managementdrives geïmplementeerd, dit op zowel individueel- als op teamniveau. Allereerst zorgt voor een dusdanige sfeer dat iedereen zichzelf durft te zijn, iets wat gelijk zorgt voor rust maar ook eerlijkheid. Daarnaast gaf ze heel veel ruimte voor een dialoog, maar tegelijk kwam ze er als een mediator tussen, niet om te bemiddelen maar helderheid te creëren tussen meerdere personen. Verder neemt ze uitgebreid de tijd om je alles uit te leggen. Al met al dus een heel fijne ervaring mogen hebben met Pam!

Raakt precies de juiste snaar

Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat Pam precies de juiste snaar raakt in de drijfveren sessies.
Op zowel individueel niveau als in groepsverband weet Pam op transparante en gepaste wijze de
vinger op gevoelige plek te leggen, om teams met de koppen in dezelfde of de juiste richting te
krijgen. Ontwikkeltrajecten: Soms een noodzakelijk kwaad, maar in het geval van Pam een
kadootje dat teams en individuen verder- en samenbrengt!

Pam geeft je inzicht in je organisatie waar je weer mee verder kunt bouwen.

Wij hebben als organisatie veel profijt gehad van de trainingen van Pam. Ze heeft ons een
stuk bewustwording meegegeven over eenieder zijn persoonlijkheid en handvaten gecreëerd
waarmee je elkaar beter leert begrijpen in samenwerkingsverband. Pam geeft je inzicht in je
organisatie waar je weer mee verder kunt bouwen.

Dit geeft ruimte voor iets nieuws op mijn pad

Pam geeft vertrouwen, waardoor ieder onderwerp bespreekbaar is.
Het traject met Pam heeft me inzichten gebracht, waardoor ik blokkades uit de weg kon ruimen. Dit geeft ruimte voor iets nieuws op mijn pad.

Contactformulier

Wil jij gecoacht worden door Vørandre?
Neem dan contact op met Pam om te kijken wat er mogelijk is.

Of bel mij op 06 12 612 492