Systemische intervisie

In onze westerse wereld zijn we gewend om problemen op te lossen door erover na te denken. We proberen te beredeneren hoe we het anders zouden moeten doen. En vaak praten we er eindeloos over, voordat we aan de slag gaan. Wat systemische intervisie anders maakt dan gewone intervisie, is dat we een situatie, probleem of vraagstuk waar je inzicht in wilt verkrijgen in een driedimensionale opstelling neerzetten. In plaats van dat je alles bedenkt of beredeneert vanuit je hoofd, ga je nu kijken naar je eigen situatie en welke interventies er wellicht nodig zijn. Dat geeft nieuwe of andere informatie en inzichten die je verder op weg helpen.

Systemische intervisie geeft inzicht zonder eindeloos praten

In tegenstelling tot passief zitten, praten en denken ben je bij systemische intervisie actief bezig in de ruimte. Je brein wordt op een andere manier geprikkeld dan je gewend bent. Hierdoor kom je tot andere inzichten.

beschrijving, voor wie, voordelen

Wie bekend is met een familie-, team- of organisatieopstelling kan zich vast een voorstelling maken van systemische intervisie. Ik werk volgens een vaste structuur tijdens de intervisiebijeenkomsten. Die structuur geeft houvast. We starten de intervisie met een check-in. Hoe zit je hier? Daarna zal de inbrenger kort in eigen woorden zijn inbreng toelichten. De inbrenger kiest een opstellingsvorm. Bijvoorbeeld met representanten, vloerankers of andere methodes. Na de opstelling nemen we kort de tijd om terug te kijken.

Ervaring met deze dienst

“Pam weet met systemische intervisie tot de kern van het vraagstuk te komen zonder dat ze sturend is.”

Wil jij ontdekken wat systemische intervisie voor jou kan betekenen?

Ben je nog niet bekend met systemische intervisie in je team of organisatie? Ik nodig je van harte uit om dit samen te verkennen in de praktijk om te ervaren of deze werkvorm bij je past. Neem contact met me op om te kijken wat er mogelijk is.